هزینه تمام شده مشاوره و بازرسی جوش چقدر است؟

الزامات کیفیتی جوشکاری های ذوبی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISO3834  تشریح گردیده است. رعایت این استاندارد موجب افزایش کیفیت سازه های تولیدشده، کاهش خطر آسیب دیدگی، افزایش عمر و دوام سازه، رضایت خاطر بهره برداران و مهندسان و نهایتاً افزایش سودآوری سازندگان بدلیل ارائه خدمات مطلوب در دراز مدت است.

رسیدن به این نقطه ایده آل است. اما ضروری نیست. آنچه به عنوان حداقل معیار پذیرش و اصول مهندسی اولیه در زمینه جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان و پلها، لازم الاجرا و حیاتی است، رعایت استاندارد های ملی مانند نشریه ۲۲۸ و    AWS می باشد. حال سوال اینجاست که برای رعایت این اصول حداقل، چه هزینه ای از بابت خدمات مشاوره و مهندسی باید پرداخت کرد.

براساس مطالعات تجربی از پروژه های اسکلت فلزی (ساختمان و پل سازی) هزینه خدمات مهندسی مشاور و بازرسی جوش در حدود یک تا دو درصد کل هزینه اسکلت فلزی می باشد. با فرض اینکه هزینه اسکلت فلزی در ساختمان ها در حدود ۲۰ درصد(متوسط) کل هزینه است، می توان نتیجه گرفت که هزینه مشاوره و بازرسی جوش در حدود دو دهم تا چهار دهم درصد کل هزینه اسکلت فلزی است که این هزینه بسیار ناچیز، با هزینه برخی از آیتم های متداول در ساختمانها معمولی امروزی از قبیل خرید درب ضد سرقت واحد ها، نقاشی راهرو و راه پله ها، هزینه فضای سبز حیاط و . . . برابری می نماید. حال سوال اینجاست که صرف هزینه برای اطمینان از صحت عملکرد اتصالات جوشی در مواقع حساس مانند زلزله و بارهای دینامیکی و . . . تا چه اندازه برای پیمانکاران، کارفرمایان و ناظران پروژه های اسکلت فلزی دارای اهمیت است.